Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Zoetis Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17b, 02-676, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Zoetis Polska sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Zoetis Polska sp. z o.o.. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne.

© Copyright 2022 www.StopDrapaniu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone