DEKLARACJA

zwana dalej Lecznicą, deklaruje współprace z Fundacją Towarzystwo Weterynaryjne, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa, reprezentowaną przez Prezesa Beatę Żabkę, zwaną dalej Fundacją w ramach prowadzonych przez Fundację inicjatyw dla dobra zwierząt.

Fundacja zobowiązuje się do rozpowszechniania informacji o Lecznicy jako partnerze Fundacji zaangażowanym w akcje społeczne i inicjatywy mające na celu poprawę warunków leczenia zwierząt oraz wzrost świadomości społecznej na temat właściwej opieki nad zwierzętami.

Fundacja zobowiązuje się do rozpowszechniania informacji o Lecznicy jako partnerze Fundacji zaangażowanym w akcje społeczne i inicjatywy mające na celu poprawę warunków leczenia zwierząt oraz wzrost świadomości społecznej na temat właściwej opieki nad zwierzętami.

Ponadto:W celu potwierdzenie udziału w akcji, na wskazany adres e-mailowy w formularzu otrzymają Państwo link aktywacyjny.